Rapportserie

Varje år sammanställer nationella provgruppen i geografi rapporter som innehåller resultatredovisningar från ämnesproven i geografi för åk 6 och 9.

Rapporterna kommer att ges ut inom den Rapportserie som är under uppbyggnad - Om nationella prov i geografi – som kontinuerligt kommer att publicera olika studier som genomförs i anslutning till ämnesproven i geografi.

Lena Molin, FD i geografi och Universitetslektor i didaktik, är projektledare och vetenskaplig ledare för ämnesproven i geografi för åk 6 och 9 samt redaktör för Rapportserien Om nationella prov i geografi åk 6 och 9.

I Rapportseriens första nummer redovisas lärarnas synpunkter på ämnesproven i geografi:

Rapport 1

Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi. Sammanställning av lärarenkät i samband med utprövningsomgången 2013.

Rapport 2

Nationella ämnesprovet i geografi och kravgränssättning. Översyn och resultat av Angoff-metoden för nationella provet i geografi årskurs 6.

Rapport 3

Nationella provet i Geografi. Elevers upplevelser av provet och lärarnas syn på bedömning

Rapport 4

Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi åk 6 och 9. Sammanställning av lärarenkät 2014

Rapport 5

Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi åk 6 och 9. Sammanställning av lärarenkät 2015

Rapport 6

Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkät 2016 och analys av trender 2014-2016. 

Rapport 7

Lärarnas åsikter om det Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkäter 2017 och analyser av trender 2015-2017.