Inrapportering

Arbetsgruppen som konstruerar det nationella provet i geografi vid Uppsala universitet samlar in ett urval av elevprestationer samt resultat på uppgiftsnivå. Gruppen har också tagit fram en enkät där samtliga lärare som genomfört ämnesprovet i geografi ombeds lämna synpunkter på provet. Resultaten och synpunkterna används för att förbättra och utveckla kommande prov. Vi ser fram emot Din återkoppling!

Digital inrapportering av resultat

Visa elevresultat ska rapporteras in digitalt. Inrapporteringen ska ske för de elever som är födda den 6:e, 16:e och 26:e i varje månad. Klicka i vänster marginal på Digital inrapportering för att komma vidare. Den digitala inrapporteringen ska ske senast den 30:e juni 2018.

Lärarenkät

Alla lärare som genomfört ämnesprovet i geografi ska lämna synpunkter på provet genom att fylla i en digital lärarenkät. Klicka i vänster marginal på Lärarenkät för att komma vidare. Läs informationen noga. Enkäten är öppen till och med den 30:e juni 2018.

Frivillig inrapportering

Läraren ges också möjlighet till en frivillig inrapportering av en hel klass. En sådan inrapportering möjliggör en jämförelse på gruppnivå mellan den enskilda klassen och ett genomsnittligt urval av elever i Sverige. Om du har elever som tillhör det obligatoriska urvalet som ska rapporteras in och även vill göra den frivilliga inrapporteringen av en hel klass kan du göra detta samtidigt. Det finns även ett erbjudande till dig som lärare att få ytterligare information om provresultatet med hjälp av två visualiseringsmodeller som bygger på de resultat du rapporterar in för varje elev. Klicka i vänster marginal på Digital inrapportering för att läsa vidare om erbjudandet. Vi hoppas på ditt deltagande.