Lärarenkät

Samtliga lärare som genomfört ämnesprovet i geografi ska lämna synpunkter på provet. Det görs genom att besvara en digital lärarenkät. Vi behöver dina synpunkter för att förbättra och utveckla nästa års prov.

För att få tillgång till Lärarenkäten ombeds du skriva in det lösenord som finns tryckt på sidan 7 i Lärarinformationen för åk 9.

Enkäten är öppen till och med den 30:e juni 2017.

Länk till Lärarenkät åk 9
 

Frågor kring besvarande av Lärarenkät kan ställas via e-post till natprov.geografi@edu.uu.se