Kontakt

Vi som arbetar med utformningen av de nationella proven i geografi tillhör Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier samt Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Projektledning

Projektledare

Lena Molin, universitetslektor

Tel: 018-471 2398

Provansvarig

Erik Sandberg, lärare och provkonstruktör

Projektadministratör

E-post: natprov.geografi@edu.uu.se


Förutom ovan nämnda personer är det flera personer som arbetar med arbetsuppgifter inom projektet på arvodesbasis exempelvis ämnesexperter för faktagranskning och kartsupport. Flera av projektets anställda bedriver och kommer att bedriva viss forskning på det material som produceras inom projektet nationella prov i geografi. Mer detaljerad information om detta finns under rubriken Forskning.


Nationell samordnare för nationella ämnesprov i de samhällsorienterande ämnena (SO) åk 6 och 9

Arne Löfstedt, Göteborgs universitet

Ansvarig på Skolverket

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov. Ansvarig för de nationella ämnesproven i geografi är Hanna Karlsson, Skolverket,
106 20 Stockholm.
 

Adress

Besöksadress

Blåsenhus, von Kraemers Allé 1

Postadress

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala

Praktisk information