Aktuellt

Intesseanmälan

Vill du delta i utvecklingsarbetet med nationella prov? Vi behöver kontinuerligt hjälp av lärare och elever med utprövningar av uppgifter och ordnar fortlöpande olika typer av bedömardagar och lärardagar. Under 2018 kommer även uppgifter till digitala ämnesprov i geografi att prövas ut. Anmäl ditt intresse via e-post:

natprov.geografi@edu.uu.se

Om nationella prov
Nu har Provrapport 2017, Ämnesprov i geografi åk 9, publicerats.

Läs Provrapporten här

Utlysning av pris till geografilärare
Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) utlyser årligen ett pris för lärare i geografi.

I år riktas priset till en lärare i grundskolan och sista datumet för att nominera en lärare är 31 maj 2018.

Ladda ned utlysningen här.

För mer inormation om kommande konferenser och evenenemang - se SSAG:s hemsida här.

Provdatum

Provdatum för ämnesprov i geografi och övriga SO-ämnen, åk 9 läsåret 2017/2018

  • onsdag 18/4

  • fredag 20/4

Boka föreläsare

Vill du boka en föreläsare, anordna en workshop eller någon annan verksamhet för att utveckla lärares kompetenser inom geografi, nationella prov och/eller bedömning? Kontakta oss!

Rapportserie

Nationella provgruppen i geografi sammanställer rapporter som innehåller resultatredovisningar och analyser av exempelvis lärarenkät och fokusgrupper med elever i samband med ämnesproven i årskurs 9 och årskurs 6. Läs rapporterna här

Om Uppsala universitets webbplats

Om Uppsala universitets webbplats

Uppgifter om Uppsala universitet

Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala
Tel:  018-471 00 00  (vx)
Fax: 018-471 20 00 (registrator)
E–postadress: registrator@uu.se
Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B (se enheters respektive besöksadresser i katalogen)
Organisationsnummer: 202100-2932
Registreringsnummer för mervärdesskatt: VAT SE202100293201

Tekniska problem

Kontakta universitetets webmaster för frågor om
www-servern, tillgänglighet etc

Säkerhetsfrågor

Kontakta: security@uu.se för rapportering om dataintrång, olämpliga www-sidor, otillbörligt nätutnyttjande etc.

Innehåll

Prefekt/motsvarande ansvarar för information inom sitt verksamhetsområde. Adressuppgifter gällande prefekter vid samtliga institutioner, se Universitetskatalogen.

Information om cookies på Uppsala universitets webbplats

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
- att webbplatsen innehåller cookies,
- vad dessa cookies används till och
- hur cookies kan undvikas.

Användningsområden
På vissa delar av Uppsala universitets webbplats används cookies för att ge användaren tillgång till extra funktioner, t.ex. webbpost, beställning av material, besöksstatistik samt för att bibehålla inloggningsinformation så att användaren skall kunna surfa i t.ex. medarbetarportalen.

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. På grund av den teknik som används på vissa delar av universitetes webbplats fungerar dessa delar av webbplatsen inte utan cookies.

Besöksstatistik
Uppsala universitets webbplats använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till Google och lagras av dem på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Man kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren. Genom att använda Uppsala universitets webbplats utan att avböja cookies från tredje part, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du inte vill att dina besök på Uppsala universitets webbplats ska finnas med i statistiken i Google Analytics så finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare.

Tillägget hämtar du här.

Mer information om cookies.