Om nationella prov

Det finns två kategorier av nationella prov; dels ämnesprov, som genomförs i grundskolan, och dels kursprov, som genomförs i gymnasieskolan och på komvux. Dessutom finns för vissa ämnen inom grundskolan bedömningsstöd.