Exempel på provuppgifter och uppgiftsformat, 2014

Efter 2014 års nationella prov beslutades att några uppgifter som ingått i proven i de samhällsorienterande ämnena, årskurs 6 och 9, skulle publiceras på Skolverkets eller provinsitutionernas webbplats. För årskurs 6 finns här 4 uppgifter som ingått i det nationella provet. Sekretessen för det materialet har dock gått ut. Av den anledningen så finns provet i sin helhet poblicerat här. Du hittar 2014 års ämnesprovet för årskurs 6 i sin helt i menyn till vänster.

Även för årskurs 9 finns 3 uppgifter som ingått i det nationella provet år 2014. Det är viktigt att komma ihåg att de uppgifter/delar av proven som inte publiceras fortfarande omfattas av sekretess. 

Syftet med att publicera uppgifterna var attge lärare en bild av hur olika uppgifter som ingår i ämnesproven kan ser ut och hur de ska bedömas, i synnerhet mot bakgrund av enskilda lärare genomför prov i ett av fyra samhällsorienterande ämnen.