Projektgruppen för Nationella prov i geografi

Här samlar vi information kring allt som rör det nationella provet i geografi.

Kontakta oss

Det nationella provet i geografi för årskurs 9

Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet pågår arbetet med att utveckla det nationella provet i geografi för årskurs 9. Projektgruppen vid institutionen arbetar på uppdrag av Skolverket. Det nationella provet och bedömningsstöden utvecklas i ett nära samarbete med verksamma lärare, elever, ämnesteoretiker, ämnesdidaktiker och forskare. Samtliga provkonstruktörer i projektgruppen har alla en bakgrund som lärare. Arbetet med att utveckla nationella prov och bedömningsstöd innefattar även analys och ett utvecklingsarbete, samt rapportering av provresultat.

Projektgruppen har också ansvarat för att utveckla Bedömningsstöd för årskurs 6 och Kartläggningsmaterialet för nyanlända i ämnet geografi (steg 3).

För närvarande pågår också ett stort projekt med att digitalisera de nationella proven. Läs mer om digitaliseringsprojektet och den digitala försöksverksamheten på Skolverkets webbsida

Senast uppdaterad: 2021-05-05