Provdatum

Enligt beslut av Skolverket är årets prov inställt.

Vid frågor om detta hänvisar vi till Skolverkets webbplats och upplysningstjänst.  

Provdatum för det nationella provet i geografi och övriga SO-ämnen, åk 9 läsåret 2020/2021

  • tisdag 27 april (provet ska starta 09.00) DELPROV A
  • torsdag 29 april (provet ska starta 09.00) DELPROV B

Ett par veckor innan aktuella provdatum meddelar Skolverket till skolenheten vilket SO-ämne som skolan har tilldelats.

Pris till geografilärare

Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) utlyser årligen ett pris för lärare i geografi. Priset alterneras mellan lärare verksamma i grundskolan och gymnasieskolan och delas ut vid det årliga Kollokvium som Svenska Nationalkommittén för geografi inbjuder till. 

Kungl. Vetenskapsakademien är huvudman för de svenska nationalkommittéerna. För mer inormation om utlysningar och om kommande konferenser och evenenemang - se SSAG:s hemsida och grupp på Facebook.