Inrapportering

Projektgruppen som konstruerar det nationella provet i geografi vid Uppsala universitet samlar in ett urval av elevprestationer samt resultat på uppgiftsnivå. Projektgruppen har också tagit fram en lärarenkät där samtliga lärare som genomfört det nationella provet i geografi lämnar synpunkter på provet. Resultaten och synpunkterna används för att förbättra och utveckla kommande prov. Vi ser fram emot din återkoppling!

INRAPPORTERING AV RESULTAT FÖR det nationella provet I GEOGRAFI ÅK 9

Resultat på uppgiftsnivå för elever födda den 6:e16:e och 26:e i varje månad rapporteras in senast den 30 juni 2021.

För att rapportera in resultat behöver du registrera dig som ny användare. Som inloggad användare kan du gå tillbaka och se dina inrapporterade resultat. Du kan också pausa i inrapporteringen och fortsätta vid ett annat tillfälle. Det går också att skriva ut den ifyllda inrapporteringen.

När du registrerar dig ombeds du skriva in det lösenord som finns tryckt i häftet Bedömningsanvisningar. Det kallas aktiveringskod. 

OBS! Du bör anteckna det användarnamn du tilldelas och det lösenord du väljer själv.

Det som ska registreras är elevernas resultat på provets uppgifter samt elevens födelsenummer (ÅÅMMDD), kön och om eleven följer kursplanen i Svenska som andraspråk (SvA). Frågor kring inrapporteringen kan ställas via e-post till: natprov.geografi@edu.uu.se

Inrapportering av resultat (Inrapporteringen blir tillgänglig efter att provet är genomfört)

Lärarenkät

Alla lärare som genomfört ämnesprovet i geografi ska lämna synpunkter på provet genom att fylla i en digital lärarenkät. Läs informationen noga. Enkäten är öppen till och med den 30:e juni 2021.

Till lärarenkäten (Enkäten blir tillgänglig efter att provet är genomfört)

Frivillig inrapportering

Läraren ges möjlighet till en frivillig inrapportering av en hel klass. En sådan inrapportering möjliggör en jämförelse på gruppnivå mellan den enskilda klassen och ett genomsnittligt urval av elever i Sverige. Om du har elever som tillhör det obligatoriska urvalet som ska rapporteras in och även vill göra den frivilliga inrapporteringen av en hel klass kan du göra detta samtidigt.