Ämnesprov i geografi för åk 6 och 9, 2013

De ämnesproven i SO som genomfördes under våren 2013 finns publicerade på de olika universiteten/högskolornas webbplatser. Nedan återfinns 2013 års prov i geografi för åk 6 och åk 9 i sin helhet.