Ämnesprov i geografi för åk 6 och åk 9, 2014

Nedan återfinns de ämnesprov som genomfördes i åk 6 och åk 9 våren 2014. Proven kan användas för diskussion och övning klassrummet. 

Senast uppdaterad: 2021-06-30