Provrapporter och redovisningar

Varje år sammanställer projektgruppen rapporter som innehåller resultatredovisningar från det nationella provet i geografi. Rapporterna ges ut inom Rapportserien ”Om nationella prov i geografi”. Lena Molin, Docent i geografi och universitetslektor i didaktik, är projektledare och vetenskaplig ledare för projektgruppen samt redaktör för rapportserien.

Rapportserien ”om Nationella prov”

Rapport 1
Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi. Sammanställning av lärarenkät i samband med utprövningsomgången 2013.

Rapport 2
Nationella ämnesprovet i geografi och kravgränssättning. Översyn och resultat av Angoff-metoden för nationella provet i geografi årskurs 6.

Rapport 3
Nationella provet i Geografi. Elevers upplevelser av provet och lärarnas syn på bedömning

Rapport 4
Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi åk 6 och 9. Sammanställning av lärarenkät 2014

Rapport 5
Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi åk 6 och 9. Sammanställning av lärarenkät 2015

Rapport 6
Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkät 2016 och analys av trender 2014-2016. 

Rapport 7
Lärarnas åsikter om det Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkäter 2017 och analyser av trender 2014-2017.

Rapport 8
Lärarnas åsikter om det Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkäter 2018 och analyser av trender 2014-2018.

Rapport 9
Lärarnas åsikter om det Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkäter 2018 och analyser av trender 2014-2019.

Provrapporter

På uppdrag av Skolverket sammanställer och redovisar provinstitutionerna kontinuerligt resultatredovisningar från ämnesprov i grundskolan. Nedan finns provrapporter för åk 6 och 9 i ämnet geografi.

Provrapporter 2013

Ämnesprov i grundskolans årskurs 6, Provrapport 2013
Ämnesprov i grundskolans årskurs 9, Provrapport 2013

Provrapport 2014

Ämnesprov i grundskolan årskurs 6, Provrapport 2014
Ämnesprov i grundskolan årskurs 9, Provrapport 2014

Provrapport 2015

2015 gjordes det nationella provet i åk 6 frivilligt varför ingen rapport togs fram det året. Ingen avrapportering gjordes heller för provet i åk 9 då de nationella proven var under utredning.

Provrapport 2016

Ämnesprov i grundskolan årskurs 9, Provrapport 2016

Provrapport 2017

Ämnesprov i grundskolan årskurs 9, Provrapport 2017

Provrapport 2018

Nationellt prov i geografi årskurs 9, Provrapport 2018

Provrapport 2019

Nationellt prov i geografi årskurs 9, Provrapport 2019

Skolverket publicerar kontinuerligt egna rapporter som innehåller resultatredovisningar från nationella prov.